Konserter och biljetter

Via länkarna ovan så ser du oss på våra övriga sociala medier! På vår You Tube kanal kan du se och lyssna på utdrag från några av våra konserter!


Kommande konserter!
Carmina Burana Kristianstad 22/10 kl. 17:00 Heliga Trefaldighets Kyrka. Biljetter via Tickster. Klicka här!

I denna produktion jobbar vi i ett stort musikaliskt samarbetsprojekt bestående av Symfonikerna och Malmö Sinfonietta, Christianstads Motettkör, Allhelgona Motettkör i Lund, Barnkör från Musikskolan i Kristianstad. Totalt medverkar ca 130 musiker och sångare på scen!
Konsertlokaler: Kristianstad i Heliga Trefaldighets Kyrka 22/10 17.00 och Allhelgonakyrkan i Lund 29/10 17.00.

Övriga samarbetspartners som möjliggör produktionen

  • Svenska Kyrkan
  • Kristianstads kommun
  • Sparbanksstiftelsen 1826,
  • Kristianstads Orkesterförening/Christianstad Symfoniker
  • Sveriges Orkesterförbund ochKulturens stöttar projektet.

Sidan uppdateras fortlöpande.

Vad är Carmina Burana?

Carmina Burana är en sångsamling daterad från 1200-talets mitt och senare hälft, från Bayern. Tillhörde fram till början av 1800talet klostret Benediktbeuern. Större delen av samlingen utgörs av världsliga texter. Innehållet är till delar moraliskt satiriska texter, kärleks- och dryckesvisor också texter med anknytning till jul och påsk högtiderna.
Carl Orffs Carmina Burana, 1937, är en scenisk kantat med nykomponerad musik till ett urval av texterna. O Fortuna den inledande och avslutande satsen i det 25 satser långa verket klingar förmodligen igenkännande då det ibland använts som bakgrundsmusik i några TV-produktioner.

Musiken till Carmina Burana är klangrik, rytmisk med omväxlande dynamik. Många gånger ges stråk- och blåsarstämmorna karaktär av slagverksinstrument i hanterandet. Utöver komponerandet var Orff starkt engagerad i pedagogisk verksamhet för barn. Manifesterades i Orff-Schulwerk. Orff var en av grundarna till Günther-Schule med en för tiden helt ny pedagogik för barn med utgångspunkten i rörelse och improvisation. Nytt instrumentarium skapades med xylofoner, klockspel och många olika slagverksinstrument. Orff gav dessutom blockflöjten en ny renässans. Har man som barn kommit i kontakt med Orff-Schulwerk så kan man känna igen sig i Carmina Buranas klangvärld.


Kontakta oss gärna

Patrik Dahlbom, konstnärlig ledare, 0733-90 60 52
Kimmo Rumpunen, ordförande, 0709-57 68 68
Ibolya Klarlind, kassör, 0709-36 08 89
Hemsida Urban Gunnarh 0723933691
Mejla till Christianstad symfoniker