Medlemmar

AKTUELLT FRÅN STYRELSEN

Medlemsavgiften för kalenderåret 2019 om 300:- för Christianstad Symfonikers medlemmar inbetalas på Kristianstads Orkesterförenings bankgirokonto nr 391-1617

Medlemsavgiften för kalenderåret 2019 om 100:- för Unga Symfonikers medlemmar (för ungdomar upp till och med 25 år) inbetalas på Kristianstads Orkesterförenings bankgirokonto nr 391-1617

INLOGG (endast medlemmar!)

 

Föreningens GDPR-policy antogs 2018-05-23 GDPR-policy symf 2018-05-23

Är du medlem och saknar inloggningsuppgifter? Kontakta då styrelsen, se under kontakt!
(t ex rep schema och annan viktig information finns på medlemssidan)